Home » Parteneri

Parteneri

Partener 1


ID Partener

70456


Denumire organizaţie

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli


Număr înregistrare

29404473


Adresa poştală

Fagaras, Soseaua Combinatului Nr.3, cod 505200, jud. Brasov, tel. +40 0268 211 849, fax +40 0268 281 050


Persoana de contact

Tifrea Vasile, Director


Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

     P1 este o institutie de învatamant preuniversitar cu următroarele niveluri: primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional ce are ca scop dezvoltarea sociala şi profesionala a tinerilor, răspunzând cerinţelor la nivelul invatamantul preuniversitar din regiunea Centru. P1 furnizeaza agenţilor economici absolventi la un nivel înalt forţă de muncă, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum democraţia, libertatea, adevărul şi respectul faţă de instituţii şi semeni, dezvoltând instituţia prin programe şi parteneriate şcolare europene, asigurând dimensiunea europeană a educaţiei oferite de şcoală.


Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

     La nivelul P1 se inregistreaza rate ridicate ale abandonului scolar ca urmare a situarii in cadrul unei zone foste industrializata, iar acest fapt se oglindeste in mod negativ in parcursul educational al elevilor acestei institutii de educatie. Prin masurile propuse in cadrul proiectului P1 va contribui la cresterea accesului si participarii la educatie pentru tinerii din regiunea Fagaras contribuin la sprijinirea tranziteii acestora la viata activa. P1 are o puternica implicare in activitati sociale si educative cu elevii din cadrul acestuia , printre acestea numarandu-se: Let’s do it! Romania Calin Maria si Serb Aurel -15 elevi- Malul Oltului 29.09. 2012; Ziua mondiala a profesorului Spiridon Liliana Elevii unitatii, diriginti Colegiul “A. Vijoli” 5.10.2012; Ateliere de mâini dibace-pictura pe sticla Pandrea Ileana-Elevii de la clasele cu invatamant special Delegatia copiilor din Germania Colegiul,,Aurel Vijoli” 15.10.2012.


Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este
implicat

     A1. Managementul proiectului A2. Informare si promovare A3. Achizitii publice A4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii si abandon şcolar; A5. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.); A6. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală după şcoală” pentru un numar de 400 de persoane (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii si organizarea de activităţi de dezvoltare personală); A7. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru un numar de 150 de persoane care au parasit timpuriu scoala A8. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele si parteneriate, in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin elaborarea de proceduri specifice de colaborare, si transfer de informaţii;


Tipul partenerului

Partener naţional


Regiune/Ţara

Centru


Partener 2


ID Partener


70490


Denumire organizaţie


LICEUL TEHNOLOGIC DACIA


Număr înregistrare


4644322


Adresa poştală


STR.CAP.GRIGORE MARIN NR. 42-44 SECTOR 4 BUCUREŞTI, TEL/FAX 0213344434, e-mail: liceultehnologicdacia@yahoo.com


Persoana de contact


IACOB CRISTINA OFELIA, COORDONATOR DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE


Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

     P2 este o institutie de învatamant preuniversitar , liceal a carei activitate se centreaza in jurul telului de a sprijini dezvoltarea educationala tinerilor si pregatirea pentru insertia viitoare pe piata muncii la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, furnizand totodata angajatorilor din domeniul tehnologic personal bine pregatit si calificat. P2 a sprijinit prin proiectele sale de success inclusive la facilitatea insertiei pe piata muncii a elevilor prin organizarea de stagii de practica si ateliere de lucru, dar si prin dezvoltarea si promovarea unui parteneriat intre angajator si institutiile de invatamant in vederea dezvoltarii aptitudinilor de munca ale elevilor.


Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

     P2 a sprijinit prin proiectele sale de success inclusive la facilitatea insertiei pe piata muncii a elevilor prin organizarea de stagii de practica si ateliere de lucru, dar si prin dezvoltarea si promovarea unui parteneriat intre angajator si institutiile de invatamant in vederea dezvoltarii aptitudinilor de munca ale elevilor. P2 se va implica in activitatea de selectie a grupului la nivelul reg BI si va organiza alaturi de P4 activitatile de orientare si consiliere scolara, in paralel cu cele de tip a doua sansa si scoala dupa scoala. P2 se va implica si in sprijinirea dezvoltarii unei retele de tip partenerial in vederea implementarii de masuri preventive si corrective pentru limitarea efectelor abandonului scolar.


Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este
implicat

     A1. Managementul proiectului A2. Informare si promovare A3. Achizitii publice A4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii si abandon şcolar; A5. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.); A6. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală după şcoală” pentru un numar de 400 de persoane (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii si organizarea de activităţi de dezvoltare personală); A7. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru un numar de 150 de persoane care au parasit timpuriu scoala A8. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele si parteneriate, in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin elaborarea de proceduri specifice de colaborare, si transfer de informaţii;


Tipul partenerului


Partener naţional


Regiune/Ţara


Bucureşti-Ilfov


Partener 3


ID Partener


.


Denumire organizaţie


Primăria Mangalia


Număr înregistrare


.


Adresa poştală

Strada Constanţei 13, Mangalia 905500


Persoana de contact

.


Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

     .


Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

     .


Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este
implicat

     A1. Managementul proiectului A2. Informare si promovare A3. Achizitii publice A4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii si abandon şcolar; A5. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.); A6. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală după şcoală” pentru un numar de 400 de persoane (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii si organizarea de activităţi de dezvoltare personală); A7. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru un numar de 150 de persoane care au parasit timpuriu scoala A8. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele si parteneriate, in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin elaborarea de proceduri specifice de colaborare, si transfer de informaţii;


Tipul partenerului


Partener naţional


Regiune/Ţara


Sud-Est


Partener 4


ID Partener


70522


Denumire organizaţie


SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA “NICOLAE KRETZULESCU”


Număr înregistrare


4316724


Adresa poştală

Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sector 3, Bucuresti


Persoana de contact


DINESCU MIRELA NICOLETA


Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

     P4 este o institutie de invatamant preuniversitar de nivel liceal cu o activitate de marca la nivel national care se remarca printr-un parcurs de exceptie la nivelul cadrului de invatamant preuniversitar, fiind prima scoala pilot a programului PHARE in Familia ocupationala „Finante – Administratie – Management”, pentru pregatirea elevilor in meseriile functionar bancar, agent comercial si asistent de gestiune. Are o experienta deosebita in educatia antreprenoriala la nivelul invatamntului preuniversitar, si este centru de testare acreditat de ECDL (European Computer Driving Licence), primind Diploma de excelenta pentru activitatea desfasurata. Totodata, scoala se remarca prin utilizarea programului computerizat de predare-invatare (AEL). In anul 2004 scoala a obtinut Certificatul de recunoastere ca liceu-pilot in proiectul „Fii european; implica-te in problemele comunitatii”, sustinut de Uniunea Europeana. Una din marile realizari ale scolii (2003) prin ineditul ei, este Clubul de Initiativa si Voluntariat pentru Egalitatea Sanselor – CIVES, in colaborare cu Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Acest Club are misiunea de a coordona activitatea elevilor si profesorilor din Capitala in activitatile legate de promovarea egalitatii de gen. Scoala a editat reviste si in limbile: franceza – L’arc-en-ciel; Revue des jeunes de L’Ecole Superieure Commerciale (ce cuprinde articole despre cultura si civilizatia franceza) Le jardin des mots, editata in patru numere din 1992 – 1993; engleza K-High si germana Phantasien auf Deutsch.


Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

     P4 se va implica in activitatea de selectie a grupului la nivelul regiunii BI si va organiza alaturi de P2 activitatile de orientare scolara. Totodata, beneficiind de o larga experienta si expertiza in domeniul consilierii scolare, P4 se va implica prin furnizare de sprijin metodologic la nivelul regiunilor Centru si Sud Est. P4 va sprijini derularea programelor de tip scoala dupa scoala si a doua sansa prin realizarea unor ghiduri de informare. Totodata, P4 va organiza si o serie de ateliere motivationale furnizand know how memebrilor parteneriatului. P4 se va implica si in sprijinirea dezvoltarii unei retele de tip partenerial. In anul 2004 scoala a obtinut Certificatul de recunoastere ca liceu-pilot in proiectul „Fii european; implica-te in problemele comunitatii”, sustinut de Uniunea Europeana. Una din marile realizari ale scolii (2003) prin ineditul ei, este Clubul de Initiativa si Voluntariat pentru Egalitatea Sanselor – CIVES, in colaborare cu Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate.


Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este
implicat

     A1. Managementul proiectului A2. Informare si promovare A3. Achizitii publice A4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii si abandon şcolar; A6. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală după şcoală” pentru un numar de 400 de persoane (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii si organizarea de activităţi de dezvoltare personală); A7. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru un numar de 150 de persoane care au parasit timpuriu scoala A8. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele si parteneriate, in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin elaborarea de proceduri specifice de colaborare, si transfer de informaţii;


Tipul partenerului


Partener naţional


Regiune/Ţara


Bucureşti-Ilfov


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.