Home » Descriere proiect » Obiectivele specifice

Obiectivele specifice

     Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului (O.S.)

O.S.1 – Dezvoltarea si implementarea unui program de tip “şcoală după şcoală” si a unei componente de educaţie remedială şi învăţare asistată pentru 400 de persoane in contextul dezvoltarii societatii informationale bazate pe cunoastere.

O.S.2 – Dezvoltarea unui program de reintegrare în educaţie a unui numar de 150 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala ;

O.S.3 – Dezvoltarea de parteneriate in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin actiuni de colaborare, transfer de experienta si activitati inovative Obiectivele specifice contribuie la realizarea obiectivelor operationale ale DMI 2.2 astfel: O.S.1 contribuie la realizarea obiectivului operational “ prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile” prin dezvoltarea si implementarea programului de tip scoala dupa scoala pentru un numar de 400 persoane. Astfel, in regiunea Bucuresti-Ilfov se va acorda asistenta unui numar de 80 de persoane (din care 30 de persoane care au parasit scoala si 50 se incadreaza la componenta de prevenire a abandonului scolar), in regiunea Centru – Fagaras ce se incadreaza la descrierea de fosta zone industrializate se va acorda sprijin unui numar de 270 de persoane( 67,5% din grupul tinta total al proiectului, astfel 100 pers. pentru componenta de parasire timpurie a scolii si 170 pentru componenta de preventie) si in regiunea Sud Est – Constanta se va acorda asistenta educationala unui numar de 50 de persoane (20 pers. pentru componenta de parasire timpurie a scolii si 30 pentru cea de prevenire). O.S.2 contribuie la realizarea ob. Operational al DMI 2.2 ″ furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.″ prin obiectivul declarat al proiectului de a dezvolta un program de reintegrare în educaţie a unui numar de 150 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala in cele 3 regiuni de implementare. O.S.3 contribuie la ambele obiective ale DMI 2.2 furnizand sprijin complementar in cele 2 directii de actiuni, respectiv prevenire si corectie a abandonului scolar, prin realizarea de schimburi de experienta si transfer de informatii intre parteneri si organizatii terte din domeniul incluziunii sociale. Prin structura parteneriatului ce reuneste 3 institutii de invatamant preuniversitar, o institutie de cult si un UAT proiectul contribuie la realizarea celor 2 obiective operationale al DMI 2.2 si la realizarea operatiunilor orientative: sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; Implementarea programelor de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată; reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip “a doua şansă”); furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a şcolii. Parteneriatul creat va furniza transfer de bune practici si va asigura know how-ul necesar derularii activitatilor preconizate. Partenerul P4 va furniza knowhow pe baya experientei acestuia celorlalte institutii de invatamant in ceea ce priveste problematica abandonului scolar si a setului de masuri ce trebuie intreprinde pentru limitarea acestuia si mai ales a efectelor acestuia. In ceea ce priveste beneficiile pt GT, proiectul contribuie activ la cresterea participarii la educatie a tinerilor si la tranzitia ulterioara pe piata muncii, beneficiind de un set de cunostinte solide si valide, care le va permite accesarea unui loc de munca bine platit. Un alt beneficiu este acela al cresterii increderii in sine a persanelor care au parasit timpuriu scoala si care sunt demotivate in a relua parcursul educational (P4 propunand in acest sens ateliere de lucru pentru motivarea acestor persoane si cresterea increderii in fortele proprii si in reusita) cu exemplele pozitive. Proiectul sprijina in mod direct atingerea indicatorilor de monitorizare si evaluare POSDRU, prin implementarea programeleor de educatie de tip scoala dupa scoala (400 pers=) si a doua sansa (150 pers. din care 50% sunt femei, iar promovabilitatea la program a doua sansa este de 75%)., contribuind astfel la realizarea tintelor stabilite de Romania prin POSDRU si DCI POSDRU–(DMI 2.2) pentru acesti indicatori pentru anul 2015, dupa cum urmeaza : Nr. de participanţi la programe de tipul educaţie „de a doua şansă” din care: 35.000; Ponderea absolvenţilor de programe de educaţie de tip „a doua şansă”:75%. Prin activitatile propuse proiectul isi aduce contributia la realizarea obiectivului general POSDRU ce vizeaza ″asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane″.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.