Home » Descriere proiect » Obiective orizontale

Obiective orizontale

Inovare si TIC

     In ceea ce priveste principiul Inovarii si TIC vor fi adoptate urmtoarele masuri:

1) pe toata perioada de implementare a proiectului EM si EI vor folosi echipamente IT de ultima generatie precum si softuri licentiate. Comunicarea intre factorii interesati implicati in proiect se va face prin intermediul internetului, postei electronice, freechat, conferinta virtuala, webcam sau telefonie mobila;

2) pentru realizarea activitatilor de publicitate si informare va fi utilizat un site web dedicat proiectului ce va asigura buna vizibilitate a acestuia si a POSDRU, precum si posibilitatea diseminarii, in timp real, a tuturor informatiilor relevante;

3) selectia persoanelor din grupurile tinta, dar si activitatile de formare TIC se vor derula cu utilizarea permanenta a unor instrumente TIC precum: prelucrarea electronica a datelor, comunicarea prin intermediul postei electronice si prin telefonia fixa si mobila, evaluarea electronica a persoanelor, realizarea de baze de date.

4) in cadrul tuturor activitatilor organizate in cadrul proiectului vor fi prezente instrumente moderne TIC de monitorizare si control.

5) promovarea tuturor evenimentelor derulate in cadrul proiectului se va realiza inclusiv in mediul online prin publicarea de advertoriale, postarea de bannere, transmiterea de invitatii si materiale informative prin intermediul postei electronice;

6) dezvoltarea de competente digitale pentru angajati prin cursuri si calificare pentru operatori de introducere, validare si prelucrare date;

Abordare interregionala:

     Abordarea interregionala este sustinuta de implementarea proiectului in 3 regiuni de dezvoltare (C, SE si BI) Partenerii se completeaza din punct de vedere al expertizei generale, cat si din cel al GT ce va fi selectat. cel al grupului tinta ce va fi selectat. In decursul intalnirilor care vor avea loc in cadrul EM/EI se vor realiza astfel si schimburi de experiente si atitudini din cadrul celor 3 regiuni. Rezultatele partiale si finale ce vor fi obtinute in derularea proiectului, precum si experienta si bunele practici vor fi diseminate partenerilor din regiuni si nu numai, contribuind astfel la implem. cu succes si la multiplicarea rapida a rez. pozitive si in alte reg. de dezv. . Partenerii isi vor folosi de asemenea experienta in comunicare pentru diseminarea si comunicarea activitatilor si rezultatului. Actiunile inter-regionale contribuie la promovarea si sustinerea inovarii prin schimbul de experiente si bune practici intre parteneri in ceea ce priveste derularea activitatii de informare si consiliere profesionala si sustinerea de activitati motivationale pentru sprijinirea accesului la piata muncii pentru persoanele vulnerabile.

     Actiunile inter-reg. contribuie la promovarea si sustinerea inovarii prin schimbul de exp. si bune practici, si transferul de know-how intre parteneri in ceea ce priveste derularea activitatii de info. si consiliere prof. si sustinerea de activitati motivationale pentru sprijinirea si facilitatrea inchierii studiilor, obtinerii unei calificari si accesul pe piata muncii. Imbatranire activa-Avand in vedere cresterea nr. persoanelor varstnice si necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a imbatranirii active si asigurarea de oportunitati de munca, proiectul promoveaza ocuparea pers. peste 45 de ani si cresterea capacitatii acestora de a-si valorifica abilitatile deja dobandite, si dezvoltarea personala cat si de noi competente relevante prin programe “a doua sansa” si “scoala dupa scoala”. Avand in vedere cresterea numarului persoanelor varstnice in Romania si rolul lor diminuat in societate si pe piata muncii, rezulta necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a „imbatranirii active” si asigurarea de oportunitati pentru forta de munca varstnica devin din ce in ce mai relevante. Promovarea si sustinerea acestui obiectiv orizontal prezinta beneficii si pentru angajatori prin: implicarea in echipe mixte a pers. cu varste diferite, care combina avantajele competentelor diferitelor grupe de varsta, avand in vedere studiile de caz care indica o crestere a bunastarii, atitudini pozitive privind munca si cresterea capacitatii de ocupare a persoanelor varstnice. In plus, exista un impact pozitiv asupra tuturor angajatilor in ceea ce priveste relatiile dintre generatii si asupra cunoasterii si atitudinilor fata de colegii mai varstnici.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.