Home » Descriere proiect » Justificarea

Justificarea

     Principalele nevoi ale grupului tinta sunt identificate atat pe baza documentelor programatice POSDRU 2007-2013, PND, PRAO 2009-2011 SE si Centru, Programul de guvernare 2009-2012, dar si pe baza evidentelor autoritatilor publice locale care releca un nivel destul de ridicat al abandonului scolar in regiunea Centru si Sud Est.    

     În învăţământul primar şi gimnazial rata abandonului a variat, după anul 2000, în jurul a 1–2%, valoare extrem de mare dacă avem în vedere caracterul obligatoriu şi gratuit al invăţământului la acest nivel, în timp ce pentru ciclul profesional şi cel liceal valorile înregistrate au depăşit 8%, respectiv 3% (INS, 2010; MECI, 2009). „Legătura între abandon şi analfabetism este directă. Analfabetismul este, dacă vreţi, punctul final al abandonului şcolar. Abandonul şcolar este undeva la 17% şi se menţine constant în ultimii trei ani şcolari. 17% dintr-o generaţie care are undeva la 200.000 de copii.(…) 40.000 de copii într-o generaţie este enorm”, spune Bogdan Simion.- preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil. „În primul rând este vorba de analfabetismul operaţional, oameni care pur şi simplu nu ştiu să scrie, să citească, să socotească nici măcar la nivel elementar. (…) Ajungem la 100.000 de copii. Deci, un procent destul de mare. Analfabeţii funcţionali sunt cei care rezultă din evaluările internaţionale, (…) avem peste 40% din populaţia sub 14 ani. (…) Ştiu să citească, să scrie, chiar să socotească, dar nu ştiu să aplice ceea ce ştiu. Este o cifră foarte mare!”, spune Şerban Iosifescu. Grupul tinta este compus din 400 pers. din urmatoarele 2 categorii: Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii -250 de persoane si 150 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala din 3 regiuni de implementare, Centru, Sud Est si Bucuresti ilfov. Programele de tip scoala dupa scoala si a doua sansa, precum si seminarele motivationale vor raspunde nevoilor grupurilor tinta si vor viza dobandirea de aptitudini si competente de baza pentru cei 150 de tineri care au parasit timpuriu scoalam dar si in anasablu general al grupului tinta pentru care se desfasoara actiuni de preventie, respectiv cei 250 de elevi. Desi o serie de programe nationale s-au lansat in ultimii 5 ani, exista nevoia acuta de a gasi modalitati mai eficiente de abordare a problematicilor specifice grupurilor vulnerabile, intr-o maniera care sa rezoneze cu acestia.

     Proiectul va utiliza 3 masuri active pentru a sprijini pers vulnerabile care sunt afectate de abandon scolar, conform cerintelor SIDRU 2009-2020: imbunatatirea abilitatilor si competentelor de baza si masuri de prevenie a abandonului scolar prin derularea de programe si activitati remediale, de pregatire si dezvoltare personala. Intentia promotorilor proiectului este de veni in sprijinul tinerilor care provin din randul grupurilor vulnerabile prin implementarea de masuri de preventie si corectare a fenomenului de parasaire timpurie a scolii, actionand in consens cu autoritatile publice,  institutiile de educatie si alti actori din acest domeniu. Identificarea pers. din grupul tinta se va realiza prin contactarea autoritatilor publice locale din cele 3 regiuni de implementare in vederea acesarii evidentelor cu privire la situatia persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau se afla in risc de parasire, dar si prin derularea de actiuni de informare privind oportunitatile proiectului. Persoanele identificate vor fi implicate in activitatea proiectului care li se adreseaza in functie de evaluarea initiala a nevoilor acestora.

     Proiectul aduce valoare adaugata prin cresterea: -nr. de pers care beneficiaza de servicii de orientare si consiliere scolara; a nuarului de persoane implicate in programe de tip scoala dupa scoala – 250, prin cresterea nr de persoane implicate in programe de corectie a abandonului scolar – 150 in 3 regiuni, prin cresterea ratei de promovabilitate a acestora la 75% cat este tinta pentru annul 2015 conform datelor statistice POSDRU 2007-2015., sprijinind in mod direct atingerea indicatorilor de monitorizare si evaluare POSDRU. Proiectul contribuie la realizarea tintelor stabilite de Romania prin POSDRU si DCI POSDRU–(DMI 2.1) pentru acesti indicatori pentru anul 2015, dupa cum urmeaza : id 280 Număr de participanţi la programe de educaţie de tip „a doua şansă” -35.000,- iar in cadrul proiectului 150 de persoane, Ponderea absolvenţilor de programe de educaţie de tip „a doua şansă” (%) – 75%.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.