Home » Descriere proiect » Egalitate de şanse

Egalitate de şanse

     In elaborarea proiectului, partenerii au luat in considerare respectarea egalitatii de sanse, prin definirea obiectivelor, rezultatelor si activ pr si a metodologiei de implementare si a responsabilitatilor mb EI in concordanta cu linile directoare trasate atat de legislatia nationala prin art. 16 din Constitutie, Legea202/2002, Legea 448/2006,OUG137/2010, Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei nationale pt egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2014 – 2020, art. 5 din Codul Muncii cat si de leg comunitara prin Tratatul CE: pp egalitatii sexelor, egalitatii intre femei si barbati in ceea ce priveste locurile de munca, profesia si discriminarii sexuale, prevederi impotriva discriminarii bazate pe nationalitate si garantarea liberei circulatii a lucratorilor in interiorul UE, prin Directiva Remunerarii egale, Directiva tratamentului egal, Directiva egalitatii de rasa si Directiva egalitatii ocuparii locurilor de munca.

     Principiul egalitatii de sanse a fost luat in considerare in ceea ce priv implementarea pr, respectiv in toate activ presupuse de implementarea pr prin constituirea EM si EI,cu respectarea stricta a criteriilor legate de competenta si specializari,echipele fiind formate atat din pers de sex masculin,cat si din pers de sex feminin,fara niciun fel de discriminare. Fiecare membru al EI va fi tratat si implicat egal, in derularea activitatilor, tinandu-se cont de abilitatile si competentele profesionale ale acestora. Pe toata durata de implementare a pr, ca si masuri active, vor fi intreprinse urmat actiuni:vor fi aplicate sanctiuni disciplinare impotriva celor care nu respecta regulile impuse privind principiul egalitatii de sanse sau care,prin comportamentul si conduita zilnica din timpul serviciului nu acorda sanse egale tuturor pers implicate indiferent de sex,rasa,religie,afinitate politica;semnalizarea in interiorul si in exteriorul spatiilor folosite in cadrul proiectului va fi clara si simpla,se vor folosi simboluri vizuale, ilustrate, precum si cuv pt a transmite info relevante legate de respectarea pp egalitatii de sanse;in cadrul documentatiilor de atribuire utilizate in proced de achizitie publica se va solicita ca participantii la procedura de achizitii sa se conformeze cu standardele privind eg de sanse si nediscriminarea. Selectarea prestatorilor de servicii se va realiza fara nicio excludere, restrictie sau preferinta.

     Serviciile de formare si recrutare vor fi personalizate in functie de specificul GT si vor include aspecte privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii; in cadrul evenimentelor organizate in proiect se vor atinge subiecte privind egalitatea de sanse pe piata muncii, cu promovarea si aplicarea principiului nediscriminarii in toate activitatile proiectate;toate activitatile proiectului vor atinge urmatoarele aspecte: principiile egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile, inovarii si utilizarii TIC; info si publicitatea din cadrul pr vor fi realizate a.i sa asigure o vizibilitate maxima tuturor categoriilor de pers incluse in cadrul GT. In selectia GT se va avea in vedere asigurarea unei proportii corecte intre numarul de femei – cel putin 70(50%) din participantii la programul a doua sansa vor fi femei) si barbati si, dupa caz, a diversitatii dpdv etnic si a incluziunii pers cu dizabilitati, astfel incat GT selectat sa reflecte componenta bazinelor regionale. In ceea ce priveste accesul GT la activ proiectului, acesta va fi unul nerestrictionat, fiind respectate principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii. Proiectul isi propune sa creeze un mediu favorabil pentru GT in vederea accesului egal la piata muncii, propriu ,indiferent de mediul din care provin sau nivelul de educatie avut. Selectarea pers participante la activ proiectate se va face fara nici o discriminare de gen, varsta,etnie,nationalitate,etc.,acestea fiind incluse in proiect fara nici o deosebire,restrictie sau preferinta.

     Insasi viziunea de baza a proiectului sa constituit pornind de la ideea incurajarii accesului la activitatile proiectului a persoanelor cu calificare scazuta sau fara calificare care au abandonat timpuriu scoala si a persoanelor de gen feminin. Tinand cont de dificultatiile cu care se pot confrunta angajatii cu nivele scazut de calificare sau cu o calificare redundanta,prin cursurile de formare cu o mare componenta practica, dar si prin celelalte instrumente utilizate (consilierea,schimburile de exp),proiectul isi propune sa asigure accesul egal pe piata muncii si sanse egale pentru persoanele care au abandonat sistemul de educatie,indiferent de mediul din care provin. Selectarea pers participante la activitatile proiectate se va face fara nici o discriminare de gen, varsta, etnie, nationalitate, etc., acestea fiind incluse in proiect fara nici o deosebire, restrictie sau preferinta. Apartenenta la o categ defavorizata nu va constitui o restrictie ci o prioritate, aceasta aducand un plus de valoare prin asigurarea de conditii egale de participare la active proiectului si evitarea discriminarii.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.