Home » Complementaritatea cu alte strategii

Complementaritatea cu alte strategii

     Proiectul este complementar unor strategii, programe, si proiecte prin obiectivele stabilite si rezultatele anticipate. Proiectul se integreaza obiectivului general al Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), acela de a consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana prin diminuarea dezechilibrelor regionale. In acest sens, actiunile intreprinse in cadrul proiectului sunt complementare cu actiunile FEDR, ce sustin investitiile in intreprinderi in vederea crearii de locuri de munca durabile. Astfel proiectul de fata asigura in mod complementar calificarea superioara a angajatilor sau recalificarea in vederea unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii. Proiectul este complementar si cu obiectivele Programului National de Reforme 2007- 2013, subcapitolul Ocuparea fortei de munca in ceea ce priveste consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca.In acest mod, actiunile intreprinse in cadrul proiectului sunt complementare cu actiunile Programului National de Reforma PNR 2014- 2020 in sensul consolidarii capacitatii individuale de ocupare. In plus, proiectul se integreaza prioritatilor generale si specifice stabilite in Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007–2013, dar si a POCU 2014-2020 de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitatii acestuia in raport cu realitatea pietei muncii prin conectarea la educatia si invatarea pe tot parcursul vietii.

     Acest obiectiv va fi atins utilizand metode de informare a GT si opiniei publice interesate in legatura cu importanta si rezultatele FPC, dar si prin facilitarea calificarii angajatilor. Se va asigura astfel cresterea relevantei formarii GT pentru piata muncii, masuri ce se subscriu initiativelor propuse in cadrul Strategiei Europeane de Ocupare, ce a fost integrata la randul ei in Strategia 2020. Totodata, prin activitatile derulate, proiectul contribuie in mod direct la indeplinirea scopului final al Prioritatii 4 “Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative” din cadrul Programului National de Dezvoltare 2007-2013, respectiv “dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive care sa conduca, pana in 2015, la integrarea durabila pe piata muncii a 900.000 persoane” prin derularea de programe menite sa conduca la devoltarea capitalului uman si la integrarea pe piata muncii a acestuia.

     Din punct de vedere al sinergiei cu programe/proiecte finantate prin intermediul altor programe putem spune ca prezentul proiect se gaseste in complementaritate cu initativele finantate prin intermediul Programului Operational Regional, ce urmareste sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice. In acest context putem preciza faptul ca imbunatatirea infrastructurii si dezvoltarea mediului de afaceri nu poate avea un impact semnificativ la nivel regional si national decat prin integrarea in cadrul acestor investitii a unor resurse umane bine pregatite, a caror competente si aptitudini raspund nevoilor angajatorilor si sunt in concordanta cu noile tendinte aparute pe piata muncii. De asemenea, activitatile de formare profesionala de tip „a doua sansa” si „scoala dupa scoala”, derulate prin intermediul acestui proiect converg catre obiectivul general al Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice, “cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii”, contribuind in mod direct la indeplinirea acestuia ca urmare a cresterii nivelului de profesionalism si dezvoltarii cunostintelor practice ale resurselor umane disponibile pe piata muncii.

     Atat din punct de vedere al actiunilor derulate, cat si din punct de vedere al obiectivelor asumate proiectul este intr-o stransa relatie de convergenta cu Programul de Ocupare a Fortei de Munca al ANOFM, contribuind la indeplinirea obiectivelor specifice: asigurarea unui grad ridicat de adaptabilitate a fortei de munca la cerintele pietei muncii, asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii,, pentru persoana care nu au terminat scoala, persoana varstince care vor sa reintre in campul muncii, sau persoane fara o calificare, simultan cu crearea de oportunitati de pregatire profesionala adaptata la cerintele pietei muncii. Proiectul este complementar directiilor strategice regasite in cadrul Axei Prioritare 4 din cadrul POSDRU, intrucat vizeaza masuri active de ocupare, dar nu in mod direct, ci ca o consecinta a pregatirii de nivel superior acordata angajatilor si consilierii lor in cariera. Din punct de vedere al sinergiei cu programe/proiecte finantate prin intermediul altor programe putem spune ca obiectivele prezentului proiect sunt complementare actiunilor Fondului ONG (FDSC) atat din perspectiva dezvoltarii capacitatii ONG-urilor de a gestiona grupurile vulnerabile (pers care au parasit timpuriu scoala), dar si proiecte specifice adresate programelor de tip Lansarea Subcomponentei Combaterea Inegalitatilor Sociale, Saraciei Si Excluziunii Din Cadrul Rundei A Doua A Fondului Ong 2.2. Totodata prin initiativele sale si grupul tinta viza proiectul este complementar cu actiunile Fundatiei Vodafone, proiectele: Bursa Chance for Life Vodafone, Toți copiii au dreptul la educație IT ( in ceea ce priveste componenta TIC a proiectului), dar si aproiectelor de tip ZEP ale UNICEF pentru Prevenirea şi combaterea abandonului scolar.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.